Centerpartiets slutreplik till Lars Beckman (M) i debatten om hemgång från BB i Gävle:

Den moderata riksdagsledamoten Lars Beckman startade en diskussion genom att utmåla förlossningen i Gävle som sämst i landet. Det föranleddes av statistik som visar att förlossningen i Gävle ligger högt vad gäller så kallad tidig hemgång. Jag, och många med mig i Centerpartiet, reagerade starkt på Beckmans uttalande.

För oss är utgångspunkten att de nyblivna föräldrarna ska ha det avgörande inflytandet. Vi vet att trycket är stort från nyförlösta att komma hem. Amning och anknytning fungerar nästan alltid bättre hemma än i en sal på lasarettet. Vi vet också att ingen tvingas till tidig hemgång.

Den andra utgångspunkten är att förlossningsvård ska vara medicinsk säker och att resurserna ska gå till dem med störst behov. Vi har fått veta att rutinerna kring tidig hemgång är strikta. Ingen släpps hem där det finns minsta medicinska risk för mor eller barn. Vi har också fått veta att bland annat utvecklingen av multiresistenta bakterier på sjukhusen göra att man strävar efter att, om möjligt undvika inläggningar.

Att man på BB inte behöver ägna fullt så mycket tid åt att skriva in och skriva ut friska barn och deras mammor gör att personalen kan ägna sig mer åt de som har medicinska eller sociala behov.

Slutligen står det klart för alla landstingspolitiker, som har läst den budget vi fattat beslut om, att tidig hemgång från förlossningen inte är en fråga om ekonomisk besparing. Inte en krona har dragits ner på BB som ett resultat av att fler nyblivna föräldrar nyttjar möjligheten till tidig hemgång.

Att ta ansvar för sjukvården förutsätter att man som politiker är lyhörd för befolkningens önskemål, har stort förtroende för den professionella kompetens som vår personal har och därmed förstår var politikernas ansvar slutar och var det professionella ansvaret tar över.