Vid luciatid 2006 drog vi igång tankeverksamheten om en leaderperiod efter Intryck Hälsingland. En samling på Kulthammar i Järvsö, genom Intryck Hälsinglands initiativ. Vi bestämde oss att vi ville verka i ett leaderområde i Hälsingland 2007-2013.


Själv kom jag då, tillsammans med bl a Markus Mörk, från en härlig verksamhet i landsbygdsprojektet i Söderhamn 2003-2006, ett effektivt arbete med utveckling av Söderhamns landsbygd.

Leader Hälsingebygden är för mig en fantastisk resa under drygt åtta år med mobilisering, föreningsbildning, strategiskrivning och ett gediget genomförande av utveckling med, för och på den lokala nivån. Ett arbete som gjort skillnad.

Många fina minnen, bra projekt som genomförts och samverkan i trepartnerskapet mellan ideell, privat och offentlig sektor som är den unika styrkan i leadermetoden. Det finns inte i annat utvecklingsarbete.

Också stor sorg och förstämning då vår verksamhetsledare sedan starten, och drivande som kommunal tjänsteman från början, Lars Norin hastigt avlider i april 2014, just i steget från att avsluta en period och kliva in i nästa. Hans insats i Hälsingebygden hade stor betydelse för vår framgång i leaderarbetet.

idag har jag meddelat vår valberedning att jag inte står till förfogande för ytterligare en period som ordförande i Leader Hälsingebygden. Jag valdes till ordförande vid föreningens bildande vid stämman i Ljusdal i november 2007, jag kliver av vid stämman i Järvsö den 6 maj 2015.

Jag är stolt, glad och tillfreds med det vi åstadkommit dessa år. En förmån att få leda detta arbete, detta gäng med en sådan kamratskap. Resultat har det blivit, till nytta för människorna i landskapets landsbygder.

"Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr."

I rörelse, av Karin Boye.